Cliëntenraad

Vergadering met vier lachende mensen aan de tafel, waarop laptops, papieren en koffie staan.

Als zorginstelling in Nederland zijn wij op zoek naar leden voor de cliëntenraad van Connection SGGZ. Op vrijwillege basis geef je de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot het beleid van de zorg. De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van cliënten die in zorg zijn bij Connection SGGZ.

De cliëntenraad is een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan en functioneert als zelfstandig orgaan. Leden van de cliëntenraad hebben een geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden van alles wat zij in hun hoedanigheid als lid van de cliëntenraad te weten komen.

Als lid van de cliëntenraad kun je meedenken en adviseren over het beleid van Connection SGGZ. Neem contact met ons op als je graag zou willen deelnemen aan onze cliëntenraad. 

Waarom Connection SGGZ Verslavingszorg?

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Privé betalen ook mogelijk
  • Geen lange wachttijden 
  • Specialistisch, persoonlijk en ervaringsdeskundig
  • Bewezen effectieve behandelingen
  • Inclusief een nazorgtraject op maat
  • Een uitstekend familieprogramma
  • In Nederland en Zuid-Afrika

Neem contact met ons op