Informatie

Complimenten en klachten

Notitieboekje ligt open op een bureau met een pen erbij en een laptop ernaast.

Complimenten

Dagelijks doet Connection SGGZ haar uiterste best om cliënten en hen naasten de best mogelijk zorg en steun te bieden. Heb jij de dienstverlening en zorg van Connection SGGZ als zeer prettig ervaren en heb je een compliment voor onze organisatie en/of voor één van onze medewerkers? Laat het ons dan weten, want dat vinden wij heel leuk om te horen!

Klachtenregeling

Ondanks het feit dat de medewerkers van Connection SGGZ hun uiterste best doen om goede zorg en hulp te bieden kan het zijn dat je achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan jouw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat Connection SGGZ het belangrijk vindt, dat je geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.

Op deze pagina lees je wat je kunt doen met een klacht of opmerkingen.

Voorleggen aan je zorgverlener

Wanneer je niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Een zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs, dat je contact opneemt met degene die jou heeft behandeld, zodat hij of zij in de gelegenheid is om jouw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Klachtenfunctionaris

Mocht je er samen met je zorgverlener niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om jouw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met jou en jouw zorgverlener kan werken aan een oplossing. Wanneer je een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen.

Indien je contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, Tessa Pavolini-Erbrink, dan kun je het klachtenformulier invullen en naar ons versturen per post of per mail. Hier vindt je ons klachtenformulier.

Geschillencommissie

Als je er samen met de klachtenfunctionaris en jouw zorgverlener niet uitkomt, kun je contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

Connection SGGZ heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kun je vinden op de website www.Geschillencommissie-EZa.nl. Tevens staat hier informatie over hoe je een geschil kunt indienen.

Tot slot

Houdt tot slot nog rekening met de volgende punten:

 • Jouw zorgverlener vindt het belangrijk dat je tevreden bent over zijn geleverde zorg. Wanneer je open bent over jouw ervaringen, help je jouw zorgverlener om dit doel te realiseren.
 • Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van jouw klacht, zorgt er niet voor dat jouw recht tot het indienen van een geschil vervalt.
 • Mocht je een geschil indienen, houdt dan rekening met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.

Waarom Connection SGGZ Verslavingszorg?

 • Vergoed door zorgverzekeraar
 • Privé betalen ook mogelijk
 • Geen lange wachttijden 
 • Specialistisch, persoonlijk en ervaringsdeskundig
 • Bewezen effectieve behandelingen
 • Inclusief een nazorgtraject op maat
 • Familiebijeenkomst
 • In Nederland en Zuid-Afrika

Heb jij een 

compliment of klacht ?