Uitsluitingscriteria

Donkere bomen met daarachter een grote wolk waar de zon achter schijnt.

Bij Connection SGGZ staat de kwaliteit van zorg altijd centraal. Anders gezegd dient de kwaliteit van onze behandeling voor de verschillende soorten verslaving altijd geborgd te zijn. Dit betekent dat er ook indicaties zijn die wij niet behandelen. Dit noemen wij ook wel contra-indicaties.

Contra-indicaties:

  • Cliënten onder de 18 jaar;
  • Cliënten waarbij psychiatrische problematiek op de voorgrond staat, welke klachten instabiel zijn, onvoldoende geborgd zijn in een actueel behandeltraject en/of waaruit crisigevoeligheid voortkomt (zoals psychotische klachten, suicidaliteit, forse gedragsproblemen vanuit persoonlijkheidsproblematiek);
  • Cliënten met ernstige seksuele afwijkingen en of gedragingen, denk hierbij aan pedofilie;
  • Cliënten met een verstoorde agressie regulatie die dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag vertonen of hebben vertoond en niet kunnen garanderen dat zij dat in een confronterend psychotherapeutisch milieu alsnog weer zouden doen;
  • Cliënten wiens intelligentieniveau een psychotherapeutische behandeling onmogelijk maken doordat een laag intelligentieniveau ofwel gediagnostiseerd is, danwel reeds eerder begeleiding en aanpassing behoefde;

Voor bovengenoemde indicaties zijn er in Nederland gespecialiseerde zorginstellingen. Wij raden aan om te overleggen met je huisarts wat de mogelijkheden zijn. Mocht je vragen hebben of twijfelen, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we je vragen beantwoorden en dan kijken we samen of een behandeling bij Connection SGGZ mogelijk is.

Contactformulier