Onze werkwijze

Zwart-wit foto van twee mensen die aan een touw trekken.

Verslaving in de kern aanpakken

Uit ervaring is gebleken dat een verslaving vaak een functie heeft. Dit wil zeggen dat het gebruik of gedrag vaak een strategie is geworden om met bepaalde gevoelens, gedragingen of gebeurtenissen om te gaan - of hier juist niet mee om te gaan. In de meeste gevallen is er daardoor sprake van meer problemen dan alleen de verslaving. Om duurzaam herstel te behalen is het noodzakelijk dat juist de kern van de verslaving benoemd en verholpen wordt.

Onderliggende problematiek - Bijkomende problemen

Bij Connection SGGZ zorgen we er tijdens onze behandelingen ook voor dat de onderliggende problematiek en de bijkomende psychische, fysieke of sociaal-maatschappelijke problemen benoemd en erkend worden. Nadat we weten wat de problemen zijn gaan we samen aan de slag om de onderliggende problematiek en bijkomende problemen te verhelpen, zodat jij er in de toekomst op een goeie en gezonde manier mee om kan gaan.

De volgende onderliggende en bijkomende problemen kunnen in combinatie met een verslaving succesvol behandeld worden met specialistische ggz:

 • Stemmingswisselingen
 • Burnout
 • Depressieklachten
 • Eenzaamheid
 • Slaapproblemen
 • Stress
 • Relatieproblemen
 • Problemen op het werk
 • ADHD/ADD
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Impulsproblemen
 • Aanpassingsproblemen

Waarom Connection SGGZ Verslavingszorg?

 • Vergoed door zorgverzekeraar
 • Privé betalen ook mogelijk
 • Geen lange wachttijden 
 • Specialistisch, persoonlijk en ervaringsdeskundig
 • Bewezen effectieve behandelingen
 • Inclusief een nazorgtraject op maat
 • Een uitstekend familieprogramma
 • In Nederland en Zuid-Afrika

"Er bestaat niet één oorzaak van een verslaving of van het gedrag dat daarbij hoort. Biologische, psychische, sociale en culturele componenten kunnen invloed hebben op het ontstaan van een verslaving en de ernst daarvan. Verder kijken dan alleen de verslaving is daarom essentieel om te komen tot een duurzaam herstel."

Gedragsmodificatie – Gedragstherapieën

Connection SGGZ heeft het onderdeel gedragsmodificatie verwerkt in haar behandelingen. Het aanpassen van het gedrag en het veranderen van de manier van denken is een essentieel onderdeel van onze behandeling. Door een verslaving zijn er vaak bepaalde prikkels of belevenissen bij een cliënt gekoppeld geraakt aan ongewenste gedragsreacties. Deze zijn vaak gelinkt aan de verslaving. Om een duurzaam herstel te kunnen realiseren zal de behandelaar samen met jou die koppelingen en gedragingen door middel van een systematisch afleerproces verminderen en via een aanleerproces vervangen door de gewenste gedragsreacties. Het kan hierbij gaan om ingesleten gewoonten, angstreacties, boosheid, onzekerheden of andere reacties/gedragingen.

Persoonlijke zorg

Het bieden van een gespecialiseerde en persoonlijke behandeling op maat, waarbij de cliënt altijd centraal staat is ons belangrijkste uitgangspunt. Wij bieden persoonlijke en specialistische ggz. Gastvrijheid, toegankelijkheid, een inspirerende leefomgeving, een breed behandelaanbod, sturen op zelfredzaamheid en samen keuzes maken zijn bij de persoonlijke benadering van Connection SGGZ vanzelfsprekend.

Behandelvormen

Inhoudelijk bestaan onze bewezen effectieve behandelingen uit de volgende elementen: medische- en psychotherapeutische zorg, cognitieve gedragstherapie, community re-inforcement approach, EMDR, schematherapie, sport en meditatie, psycho-educatie, systeemtherapie, 12 stappen Minnesota Model, spiritualiteit, ervaringsdeskundigheid, terugvalpreventie en re-integratie.

Ik wil hulp

Neem contact met ons op