Verslaving

Hoe herken je een verslaafde?

Donkere foto van een depressieve man op bruine bank met het hoofd in de hand.

Als je vermoedt dat iemand in je omgeving verslaafd is, maar je weet het niet zeker, dan kan het lastig zijn om het gesprek hierover aan te gaan. Het liefst wil je zeker zijn van je zaak, dus hoe herken je een verslaafde? Je zal het als buitenstaander waarschijnlijk nooit helemaal kunnen bewijzen, maar wachten tot je het helemaal zeker weet, is ook geen optie. Want als een vriend, familielid of collega kampt met een verslaving, kan iemand om mee te praten een wereld van verschil voor diegene betekenen.

Signalen herkennen

Het herkennen van een verslaafde is dus niet makkelijk. Neem als voorbeeld alcoholisme. Wanneer iemand in je omgeving heel veel alcohol drinkt, kan je hem of haar onbewust als alcoholist bestempelen, zonder dat dit ook echt zo is. Er zijn ook onderzoeken die onderbouwen dat je bij een bepaald aantal glazen alcohol per dag verslaafd bent. Dit gaat echter niet altijd op, kijk maar naar studenten die bingedrinken. Die zouden dat aandeel makkelijk halen, maar alcoholverslaving is meestal niet aan de orde.

Verborgen houden

Dat een gebruiker kan uitblinken in het verborgen houden van een verslaving, speelt natuurlijk ook een rol. Want hoe kom je dan achter het overmatig gebruik van drugs of alcohol van een naaste? De persoon in kwestie zal niet snel zelf beginnen over zijn problemen en er hoeft ook niet direct sprake te zijn van zorgwekkend gedrag. Het duurt vaak een tijdje voor mensen voor zichzelf en anderen toegeven dat ze een probleem hebben. Verslaafden doen er alles aan om belemmeringen voor het gebruik uit de weg te halen. En als jij daar misschien een stokje voor zou kunnen steken, zal hij om die reden alles doen om het gebruik geheim te houden.

Waarom Connection SGGZ Verslavingszorg?

  • Vergoed door zorgverzekeraar
  • Privé betalen ook mogelijk
  • Geen lange wachttijden 
  • Specialistisch, persoonlijk en ervaringsdeskundig
  • Bewezen effectieve behandelingen
  • Inclusief een nazorgtraject op maat
  • Familiebijeenkomst
  • In Nederland en Zuid-Afrika

Bel ons, wij helpen

Hulp voor je naaste

Een verslaving begint meestal onschuldig, maar wordt uiteindelijk een slechte gewoonte. Vaak schaamt een gebruiker zich voor zijn gedrag of de problemen die inmiddels zijn ontstaan. Ze houden dit liever goed verborgen voor de mensen die dicht bij hun staan. Ben jij bezorgd over iemand in je directe omgeving? Ga dan eerst het gesprek aan en vergeet niet om ook voor jezelf steun te zoeken, als tegen zo een gesprek opziet of niet weet wat je moet zeggen. Het is ook niet eenvoudig om een verslaafde te herkennen of erop aan te spreken. Plak vooral niet klakkeloos een label op iemand, maar ben wel alert op signalen. Ben je het gesprek aangegaan en staat je naaste open voor een professionele behandeling om voorgoed de verslaving achter zich te laten? Neem dan contact op met Connection SGGZ of vul het formulier in om een intake af te spreken.

Heb je hulp nodig? Vul dan het contactformulier in: