Bingedrinken

Close-up van het glas van iemand die alcohol aan het bingedrinken is.

Bingedrinken is het af en toe, in korte tijd, een grote hoeveelheid alcohol drinken tijdens één gelegenheid, waardoor het bloedalcoholgehalte tot boven de 0,8 promille stijgt. Dit komt bij mannen neer op 6 glazen in 2 uur en bij vrouwen op 4 glazen in 2 uur. Maar als je veel glazen in een iets langere tijd drinkt kan ook 0,8 promille bereikt worden. Onder jongeren wordt de term bingedrinken gebruikt als het gaat om drinken om dronken te worden. Het hoogste percentage bingedrinkers is te zien bij jongeren tussen 15 en 24 jaar, en dan vooral onder jonge mannen. 

Gevolgen bingedrinken

Naast impulsief gedrag en een verminderd denkvermogen, kan bingedrinken leiden tot de volgende aandoeningen:

 • schade aan organen: organen die direct met alcohol in aanraking komen, zoals de slokdarm en de maag, beschadigen na verloop van tijd.
 • black-outs: je vergeet wat er is gebeurd omdat door de alcohol informatie niet goed wordt opgeslagen in je geheugen.
 • stijging van de bloeddruk: alleen bij de afbraak van alcohol kan de bloeddruk weer dalen. Te snelle stijging is gevaarlijk. 
 • alcoholvergiftiging: dit kan optreden bij een promillage van 4, wat een gemiddelde volwassene bereikt door meer dan 20 glazen alcohol in een paar uur te drinken. Bij jongeren kan echter een lager promillage al voor problemen zorgen, soms al bij een waarde van 2. Bij zware alcoholvergiftiging is de hoeveelheid alcohol in het bloed, en dus ook in de hersenen, zo hoog dat heel het zenuwstelsel verdoofd wordt. Er kan dan zelfs een coma optreden, vandaar de term ‘comazuipen’, het ademhalingsstelsel wordt uitgeschakeld en er kan zelfs een hartstilstand optreden.
 • hartinfarct: bingedrinkers hebben een 5 tot 6 keer grotere kans op een hartinfarct! Alcohol kan hartritmestoornissen veroorzaken, waardoor een bloedpropje kan losraken en vaten verstoppen. Grote en snelle veranderingen in de bloeddruk zijn een verklaring voor het grote aantal hartinfarcten tijdens of direct na het weekend. 
 • obesitas: tieners die op 13-jarige leeftijd met binge drinken beginnen en dit blijven doen tijdens hun tienerjaren, hebben op 24-jarige leeftijd al bijna 4 keer zoveel kans op overgewicht en een te hoge bloeddruk, in vergelijking met leeftijdsgenoten die nooit of bijna nooit overmatig drinken tijdens hun tienerjaren.

Waarom Connection SGGZ Verslavingszorg?

 • Vergoed door zorgverzekeraar
 • Privé betalen ook mogelijk
 • Geen lange wachttijden 
 • Specialistisch, persoonlijk en ervaringsdeskundig
 • Bewezen effectieve behandelingen
 • Inclusief een nazorgtraject op maat
 • Een uitstekend familieprogramma
 • In Nederland en Zuid-Afrika

Ik wil hulp

Bingedrinken en alcoholverslaving

Typisch voor bingedrinken is de tijd tussen twee sessies waarin niet gedronken wordt: er is geen sprake van structureel alcoholgebruik waardoor er niet automatisch sprake is van een alcoholverslaving. Bij bingedrinken staat de bedoeling om dronken te worden voorop. Als dit in combinatie gaat met de wil om te ontkomen aan stress, zorgen of pijn, bestaat het risico dat het gedrag steeds vaker herhaald wordt om dit effect te bereiken. Hierdoor ontstaat gewenning, wat betekent dat je steeds vaker en steeds meer alcohol nodig hebt om de effecten te bereiken waar je naar zoekt. Dit kan uiteindelijk leiden tot alcoholisme.

Stoppen met drinken

Zou je graag willen minderen met drinken of helemaal stoppen met bingedrinken? Een paar tips:

Schrijf het op

Koop een mooi schrift of dagboek en schrijf daarin waarom je zou willen stoppen. Denk bijvoorbeeld aan: ik ga minder drinken, omdat ik mij beter wil voelen of mijn geld aan iets anders wil besteden. Pak je lijstje erbij als je een ‘zwak’ moment voelt aankomen, het kan net dat steuntje in de rug zijn om andere keuzes te maken.

Zorg voor alternatieven

Als je een alternatief achter de hand hebt, kun je makkelijker een verstandige keuze maken en je beter voorbereiden op moeilijke situaties. Bijvoorbeeld door juist niet met die groep vrienden op stap te gaan waarvan je weet dat het meestal uitdraait op alcoholabusus

Maak er een challenge van 

Betrek je vrienden en stel voor om samen te stoppen met alcohol drinken voor een bepaalde periode.  Als het begin eenmaal is gemaakt, zul je zien dat je je beter voelt en wellicht helemaal wil stoppen met drinken.

Kom je er zelf echter niet meer uit en herhaalt het bingen zich telkens weer? Dan is het tijd om professionele hulp in te schakelen. Bij Connection SGGZ hebben we veel ervaring met het behandelen van verslavingen zoals alcoholverslaving. Neem nu contact op, zodat je snel terecht kunt voor een intakegesprek.

Informatie alcoholverslaving

Ik wil advies

"Wij zijn er ook voor vragen en advies. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op."

Heb je hulp nodig? Vul dan het contactformulier in: