Alcoholabusus

Man met alcoholabusus drinkt uit glas en heeft verschillende flessen drank voor hem staan.

Bij alcoholabusus, ook wel alcoholmisbruik genoemd, wordt alcohol op een ongezonde manier gebruikt door de drinker. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om te functioneren in de maatschappij en stapelen problemen met relaties, studie of werk zich al snel op. Daarnaast liggen schulden op de loer en zijn er steeds vaker conflicten met de directe omgeving, zoals familie en vrienden, maar ook buurtbewoners kunnen hinder ondervinden van iemand die te veel drinkt.

Wat is alcoholabusus?

Over alcohol abusus spreken we als de volgende situaties zich (regelmatig) voordoen: 

 • Overmatig drinken, comazuipen of bingedrinken, waardoor je bewusteloos raakt.
 • Niet meer zelfstandig naar huis kunnen; je weet de weg naar huis niet meer, vergeet je adres, valt op een bankje buiten in slaap.
 • Zodanig onder invloed zijn, dat je agressief wordt en jezelf of anderen schade toebrengt.
 • Het lukt niet meer om te voldoen aan verplichtingen op het werk, school of thuis.
 • Drinken in situaties waarin dit fysiek gevaarlijk is, bijvoorbeeld bij deelname aan het verkeer.
 • Zodanig veel drinken dat je gezondheid langdurig wordt aangetast, met als gevolg de ontwikkeling van aandoeningen die je ook ziet bij alcoholverslaafden.

Gevolgen alcoholabusus

Wist je dat alcoholmisbruik samenhangt met wel zestig aandoeningen? Alcoholabusus heeft nadelige lichamelijke gevolgen op de korte en de lange termijn. Op de korte termijn moet je denken aan verslechtering van de motoriek, vermindering van de waarneming en aantasting van geheugenfuncties en het beoordelingsvermogen. Op de lange termijn zijn leverschade, kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, aandoeningen in het maagdarmstelsel en neurologische schade een risico. De gevolgen van alcoholgebruik voor de gezondheid zijn niet voor iedereen hetzelfde, zoals omschreven op de website van het Ministerie van Volksgezondheid., deze zijn mede afhankelijk van leeftijd en geslacht.

Waarom Connection SGGZ Verslavingszorg?

 • Vergoed door zorgverzekeraar
 • Privé betalen ook mogelijk
 • Geen lange wachttijden 
 • Specialistisch, persoonlijk en ervaringsdeskundig
 • Bewezen effectieve behandelingen
 • Inclusief een nazorgtraject op maat
 • Een uitstekend familieprogramma
 • In Nederland en Zuid-Afrika

Ik wil hulp

Verschil alcoholabusus en alcoholisme

De termen alcoholmisbruik, alcoholverslaving, alcoholabusus en alcoholisme worden regelmatig door elkaar gebruikt. Bij een alcoholverslaving is het 'willen' drinken van alcohol veranderd in het 'moeten' drinken van alcohol, anders kun je niet meer functioneren in je dagelijkse leven. Er is sprake van alcoholabusus als je negatieve gevolgen van alcohol merkt, maar nog wel zonder kunt. Ook is er zoiets als een functionerende alcoholist. Dan kun je jouw probleem met drank goed verborgen houden voor de buitenwereld, omdat je relatief normaal kan functioneren in het dagelijkse leven. Binnen de verslavingszorg zijn alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid samengevoegd tot één diagnose: een stoornis in het gebruik van middelen. In tegenstelling tot de zware probleemdrinkers kunnen personen met beginnend of matig problematisch alcoholabusus hun drinkgedrag door een minimale interventie vaak weer onder controle krijgen.

Onderliggende problematiek

Het wegdrinken van zorgen, bijvoorbeeld bij een persoonlijke crisis of bij heel veel stress, is een veelvoorkomende reden om teveel te drinken. Bij Connection SGGZ kijken wij altijd naar de onderliggende problematiek van de verslaving als we cliënten behandelen. Aan de hand van een uitgebreid intakegesprek gaan we aan de slag met een behandeling op maat, waarbij de achterliggende problemen ook worden meegenomen. Neem contact op, wij vertellen je graag meer over onze werkwijze en behandelingen.

Heb je hulp nodig? Vul dan het contactformulier in: